Author : Wiktor Wasiński

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach KPO

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na dwa spotkania informacyjne/szkolenia online poświęcone konkursowi „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Więcej informacji Odnośnik do oryginalnego artykułu

Konkurs Zawodowiec Roku 2022

Już 15 października startuje pierwsza edycja konkursu Zawodowiec Roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych oraz centrów kształcenia zawodowego. Organizator planuje nagrodzić edukatorów aż w 100 dziedzinach. Droga młodych ludzi do wymarzonego zawodu nie jest prosta i wymaga przewodnika, którym najczęściej jest nauczyciel – fachowiec dbający o rozwój swoich […]

Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN

Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który ma zostać wprowadzony do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024. Ma on zastąpić dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. W toku konsultacji dotyczących tego przedmiotu zredagowane zostały założenia dotyczące jego nauczania. W toku konsultacji dotyczących nowego przedmiotu biznes i zarządzanie sformułowano raport, w którym znalazły się założenia dotyczące tego przedmiotu. Kompetencje […]

Akredytacja PIM dla szkół i placówek oświatowych

Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji to formalne uznanie przez Polską Izbę Motoryzacji zdolności szkoły lub placówki oświatowej do prowadzenia kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej na wysokim poziomie w postaci nadania certyfikatu jakości kształcenia zawodowego PIM. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu dobrych wzorców i praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz stanowi potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych […]

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uproszczenie procedury awansu zawodowego, nowe zawody w szkolnictwie branżowym, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą także kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Zostanie również […]

Andrzej Świderek, nauczyciel przedmiotów zawodowych: Jesteśmy zdani na siebie

Czy wśród absolwentów są chętni do pracy w szkole? Byli tacy. Przyszli, spróbowali i odeszli z powodów czysto finansowych. Więcej jest takich, którzy mogliby łączyć pracę w przemyśle z pracą w szkole, ale najczęściej mówią: „Ta pensja…”. Młody chłopak, który zaczyna pracę w zawodzie nauczyciela, dostanie na rękę 2 tys. zł z kawałkiem, podczas gdy […]

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z […]

Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01), przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Celem działań ujętych […]

Przewiń na górę