Zawodowe

Zasady zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli 15 lat

Zasady zatrudniania młodocianych (Art. 191. Kodeksu pracy) § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. § 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w […]

Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019

Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w latach 2018 – 2019 w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentowane projekty programów nauczania wymagają weryfikacji i dostosowania do […]

Zestaw najbardziej poszukiwanych zawodów-Zawody deficytowe

Zestawienie przygotowane przez MEN wskazuje deficytowe zawody, które dostaną specjalne dofinansowanie. I choć pomysł na tworzenie takiego spisu jest generalnie dobry, zabrakło w nim wielu ważnych pozycji, jak zauważają eksperci. Zawody deficytowe Lista wskazująca zawody, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie, została właśnie opublikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyszczególnione w niej zawody deficytowe od września […]

Repozytorium modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych

Na stronie internetowej KOWEZiU znajdują się elektroniczne wersje programów nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów: 55 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale Rozwoju Programów, w latach 2000-2003, 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008, oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla […]

Kwalifikacje zawodowe i zawody

Celem jest zdobycie zawodu. Aby to zrobić, trzeba skompletować kwalifikacje zawodowe, po których jest egzamin. Dla tych wszystkich, którzy teraz zaczynają naukę obowiązuje formuła 2017. Dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2017 obowiązuje formuła 2012. Kwalifikacje zawodowe i egzamin – formuła 2017 w skrócie dla kogo: 1) dla uczniów branżowych szkół I i […]

Przewiń na górę