Nasi Eksperci KZ

Nasi eksperci

Ekspert MEN oraz Polskiej Izby Motoryzacyjnej, autor podstaw programowych i programów nauczania, wieloletni wicedyrektor placówki kształcenia praktycznego, kierownik warsztatu samochodowego, diagnosta samochodowy, trener, autor poradników metodycznych do kształcenia zawodowego, nauczyciel kształcenia zawodowego ...
telefon
+48 606320030
Ekspert w zakresie modernizacji podstaw programowych i opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla zawodów, wieloletni Dyrektor Szkoły w Czarnkowie, trener i ekspert w projekcie SORE, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener CDN w Pile w zakresie szkoleń dla nauczycieli. Wdrożył liczne eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu szkolnictwa specjalnego i zawodowego. Od wielu lat jest aktywny na konferencjach naukowych i tematycznych, gdzie prezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie szkolnictwa zawodowego i zarządzania szkołą...
Artur Gontarz
Artur Gontarz
Ekspert kształcenie-zawodowe.pl
Wojewódzki konsultant ds. kształcenia zawodowego (województwo lubelskie), autor podstaw programowych i programów nauczania, autor opisów kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, egzaminator egzaminu zawodowego, autor zestawów egzaminacyjnych
ElzbietaZochowska
Elżbieta Żochowska
Ekspert kształcenie-zawodowe.pl
Ekspert kształcenia zawodowego- autor programów kursów i trener prowadzący kursy doskonalące dla kadry kierowniczej szkół zawodowych. Ekspert,lider merytoryczny w licznych projektach PO KL i PO WER. Współpraca z m.in.: MEN, ministerstwa branżowe, IBE, NOT, CKE, KIG, FRSE, Związek Rzemiosła Polskiego. Kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego,nauczyciel-konsultant, autor i prowadzący kursy doskonalące dla kadry kierowniczej szkół zawodowych w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Członek Rady  Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze Motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności. Obecnie ekspert ds. edukacji zawodowej w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

 

Marcin Kowalik
Marcin Kowalik
Ekspert kształcenie-zawodowe.pl
Autor podstaw programowych, planów i programów nauczania kształcenia zawodowego, zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Współautor modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Egzaminator OKE w Krakowie w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik Nauczyciel, kształcenia zawodowego branży mechanicznej i samochodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
telefon
693 750 677
Przewiń na górę