Eksperci

Dr inż. Piotr Gorzelańczyk – doktor nauk technicznych, arbiter MEN w zawodzie technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, ekspert w projekcie Czas Zawodowców, autor programów dla technika informatyka, egzaminator OKE, ma w swoim dorobku ponad 40 publikacji, w tym pozycje książkowej (własne i współautorskie) a także wiele wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Nasi eksperci

Ekspert MEN oraz Polskiej Izby Motoryzacyjnej, autor podstaw programowych i programów nauczania, wieloletni wicedyrektor placówki kształcenia praktycznego, kierownik warsztatu samochodowego, diagnosta samochodowy, trener, autor poradników metodycznych do kształcenia zawodowego, nauczyciel kształcenia zawodowego ...
Ekspert w zakresie modernizacji podstaw programowych i opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla zawodów, wieloletni Dyrektor Szkoły w Czarnkowie, trener i ekspert w projekcie SORE, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener CDN w Pile w zakresie szkoleń dla nauczycieli. Wdrożył liczne eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu szkolnictwa specjalnego i zawodowego. Od wielu lat jest aktywny na konferencjach naukowych i tematycznych, gdzie prezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie szkolnictwa zawodowego i zarządzania szkołą...
Artur Gontarz
Artur Gontarz
Ekspert kształcenie-zawodowe.pl
Wojewódzki konsultant ds. kształcenia zawodowego (województwo lubelskie), autor podstaw programowych i programów nauczania, autor opisów kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, egzaminator egzaminu zawodowego, autor zestawów egzaminacyjnych
Marcin Kowalik
Marcin Kowalik
Ekspert kształcenie-zawodowe.pl
Autor podstaw programowych, planów i programów nauczania kształcenia zawodowego, zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Współautor modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Egzaminator OKE w Krakowie w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauczyciel kształcenia zawodowego branży mechanicznej i samochodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
telefon
693 750 677
Przewiń na górę