Powstały pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Pojawiły się  pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego które są  dostępne  Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Na platformie a zakładce „Kształcenie zawodowe” znajdują się interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Obecnie /30.01/ udostępnione zostały e-materiały do wybranych zawodów z następujących branż: audiowizualnej (AUD), budowlanej (BUD), chemicznej (CHM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), górniczo-wiertniczej (GIW), handlowej (HAN), hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), leśnej (LES), ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), ogrodniczej (OGR), opieki zdrowotnej (MED), poligraficznej (PGF), pomocy społecznej (SPO), przemysłu mody (MOD), rolno-hodowlanej (ROL), rybackiej (RYB), spożywczej (SPC), transportu wodnego (TWO). Materiały do pozostałych zawodów i branż będą sukcesywnie udostępniane w bieżącym roku.Wartość projektu 9 965 510,50 zł Dofinansowanie projektu z UE 8 398 932,25 zł

Czas trwania projektu  czerwiec 2019 – czerwiec 2023 r.

 • Dostęp do widoku umożliwiającego przeglądanie e-materiałów na ZPE:
  – Przejście do ZPE poprzez adres: https://zpe.gov.pl
  – Korzystanie z zakładki menu górnego: Kształcenie zawodowe
  – Wybór opcji: E-materiały
  – Wybór opcji: E-materiały do kształcenia zawodowego
  – Elementy interfejsu okna: E-materiały
  – Korzystanie z tzw. „szybkiej ścieżki” dojścia do e-materiału
  – Działanie formularzy w formule kaskadowej
 • W projekcie zaplanowano następujące działania:
  • opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń do regulaminu konkursu na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
  • opracowanie dla 800 e-zasobów, jako wkład do regulaminu konkursu, standardów:

  – merytoryczno-dydaktycznych
  – techniczno-graficznego
  – funkcjonalności

  Źródło: STRONA POROJEKTU

Powstały pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
Przewiń na górę