” Kształcenie Zawodowe na miarę potrzeb  gospodarki 4.0 “

” Kształcenie Zawodowe na miarę potrzeb  gospodarki 4.0 “

W dniu 18 stycznia 2024r. zakończyliśmy opracowanie Rekomendacji  zmian w systemie Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Polsce. Są one efektem systematycznie prowadzonych  działań diagnostycznych z udziałem grupy założonej na portalu społecznościowym „KSZTAŁCENIE-ZAWODOWE.PL – Grupa dla nauczycieli zawodu i nie tylko” (skupiającej prawie 3 tysiące nauczycieli zawodu, dyrektorów szkół, kierowników kształcenia praktycznego, pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz niezależnych ekspertów oświaty zawodowej skupionych wokół portalu www.ksztalcenie-zawodowe.pl.  Rekomendacje odnoszą się do pięciu obszarów problemowych, w których wskazujemy przykładowe propozycje rozwiązań systemowych:

 1. DOPASOWANIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY
 2. WSPARCIE METODYCZNE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
 3. DOSKONALENIE SYSTEMU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 4. ROZWÓJ DORADZTWA  ZAWODOWEGO
 5. ROZSZERZENIE I UELASTYCZNIENIE SPOSOBÓW FINANSOWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO      

    Dziękujemy wszystkim ekspertom i doradcom,nauczycielom za zaangażowanie i  pomoc w opracowaniu tego ważnego  dokumentu. Niebawem przedstawimy wyniki naszej pracy.

  W imieniu zespołu ekspertów:

   Artur Kowalski

  Redaktor naczelny

  www.ksztalcenie-zawodowe.pl

   

” Kształcenie Zawodowe na miarę potrzeb  gospodarki 4.0 “
Przewiń na górę