Reforma edukacji – NIK o zmianach w systemie edukacji

Wprowadzone w niecałe dziewięć miesięcy zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrożone. Minister nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków reformy. Subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6 proc, a wydatki samorządów na szkoły powiększyły się o 12 proc. Wątpliwości NIK budzi także proces przygotowania nowych podstaw programowych. Już teraz cześć dyrektorów szkół wskazuje na potrzebę ich zmiany, bo nie są one dostosowane do możliwości uczniów. Reforma spowodowała pogorszenie warunków nauczania w części szkół – lokalowych, czy wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne. Z powodu konieczności przyjęcia do szkół tzw. podwójnego rocznika przed ogromnym wyzwaniem postawiono powiaty i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Od września br. naukę w nich ma rozpocząć ponad 705 tys. uczniów, czyli dodatkowo prawie 370 tys. absolwentów VIII klas szkół podstawowych.

 

NIK o zmianach w systemie edukacji:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/reforma-oswiaty-w-czesci-sfinansowana-przez-samorzad.html

ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY – NIK Informacja o wynikach kontroli 2019 (plik PDF)
https://www.nik.gov.pl/plik/id,20607,vp,23235.pdf

NIK o zmianach w systemie edukacji – prezentacja (plik PDF)
https://www.nik.gov.pl/plik/id,20168,vp,22788.pdf

 

 

 

Reforma edukacji – NIK o zmianach w systemie edukacji
Przewiń na górę