Repozytorium modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych

Na stronie internetowej KOWEZiU znajdują się elektroniczne wersje programów nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów:

  • 55 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale Rozwoju Programów, w latach 2000-2003,
  • 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008,

oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania.

Z modułowych programów nauczania można korzystać po wcześniejszym wypełnieniu ankiety Beneficjenta Ostatecznego PEFS. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS wymaga prowadzenia bazy Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Wypełnienie ankiety służy celom statystycznym i nie zobowiązuje do wdrażania programu do praktyki szkolnej.

Modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne można bezpłatnie pobierać ze strony KOWEZiU.

 

http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe

Repozytorium modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych
Przewiń na górę