Zasady zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli 15 lat

Zasady zatrudniania młodocianych (Art. 191. Kodeksu pracy) § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. § 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w […]

Przewiń na górę