Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego, Turek

8 października 2019

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Wojewódzkim Seminarium Szkolnictwa Zawodowego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, które odbędzie się  8 października  2019 r. w Turku, w  Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego. Partnerem wojewódzkiego seminarium jest Starosta Powiatu Tureckiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku jest kolejnym z cyklu przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego i stanowi kontynuację zagadnień omawianych podczas Konferencji „Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej” we Wronkach oraz Regionalnego Kongresu Zawodowego w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni.

Program seminarium uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie tworzenia oferty programowej w kształceniu zawodowym, nowej klasyfikacji szkolnictwa branżowego, wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz warunków realizacji kształcenia w zawodach.

Celem seminarium jest przedstawienie zmian w kształceniu zawodowym w zakresie umiejętności konstruowania programów nauczania w świetle nowych przepisów.  Podczas warsztatów przy stołach branżowych uczestnicy będą mogli doskonalić praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa w realizacji programów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Do udziału w seminarium zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawicieli organów prowadzących.

Zajęcia w II części seminarium będą realizowane w następujących grupach:

 1. branża budowlana (BUD)
  branża drzewno-meblarska (DRM)
 2. branża ekonomiczno-administracyjna (EKA)
  branża handlowa (HAN)
  branża poligraficzna (PGF)
 3. branża elektroenergetyczna (ELE)
  branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM)
 4. branża spedycyjno-logistyczna (SPL)
  branża transportu drogowego (TDR)
 5. branża teleinformatyczna (INF)
 6. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
  branża przemysłu mody (MOD)
 7. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
 8. branża mechaniczna (MEC)
  branża mechaniki precyzyjnej (MEP)
  branża motoryzacyjna (MOT)
 9. branża rolno-hodowlana (ROL)
  branża ogrodnicza (OGR)
  branża spożywcza (SPC)
 10. dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem: http://formularze.ko.poznan.pl/www2/turek_seminarium/formularz

Termin zgłaszania mija 4 października 2019 r.

dr Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego, Turek
Przewiń na górę