Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN

Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który ma zostać wprowadzony do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024. Ma on zastąpić dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. W toku konsultacji dotyczących tego przedmiotu zredagowane zostały założenia dotyczące jego nauczania.

W toku konsultacji dotyczących nowego przedmiotu biznes i zarządzanie sformułowano raport, w którym znalazły się założenia dotyczące tego przedmiotu.

Kompetencje 4K

W efektach kształcenia dla nowego przedmiotu należy ująć następujące kompetencje:

  • kooperacja,
  • komunikacja,
  • kreatywność,
  • krytyczne myślenie.
W raporcie kompetencje określono mianem 4K.

Finanse osobiste zamiast makroekonomii

Poza tym w ramach tego przedmiotu nacisk kładziony będzie na tematykę finansów osobistych. Mniejsze znaczenie będzie nadane treściom makroekonomicznym.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nauczanie nowego przedmiotu wymaga szkoleń i scenariuszy dla nauczycieli. Konieczne jest bowiem zlikwidowanie luki kompetencyjnej w tym zakresie.

Podejście praktyczne

Założono również konieczność zaangażowania przedsiębiorców i praktyków biznesu w nauczaniu. Do tego stosowana powinna być metodyka case study. Podstawa programowa ma być bowiem oparta na aktualnych lokalnych analizach przypadków biznesowych.

Projekt na maturze

Planuje się również wprowadzenia nowości na egzaminie maturalnym. Charakterystycznym dla matury z biznesu i zarządzania będzie wprowadzenie projektu zespołowego jako składowej części matury (30%).

E-learning

W konsultacjach podniesiono również zasadność utworzenia platformy edukacyjnej dedykowanej nowemu przedmiotowi. Ma ona umożliwiać e-learning oparty na symulacjach biznesowych i materiałach wideo.

Opracowanie: Michał Kowalski
Odnośnik do oryginalnego artykułu
Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN
Przewiń na górę