Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019

Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w latach 2018 – 2019 w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentowane projekty programów nauczania wymagają weryfikacji i dostosowania do przepisów prawa dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.

Weryfikacja projektu programu nauczania w zakresie  przepisów prawa powinna obejmować w szczególności: 

1) dostosowanie do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991);

2) wskazanie liczby godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) oraz z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

https://www.ore.edu.pl/2019/04/projektyprogramownauczaniazawodu/

https://www.ore.edu.pl/2019/04/projektyprogramownauczaniazawodu/

 

 

Na stronie ORE znajdują się także programy nauczania z 2017 roku.

Przykładowe programy nauczania – 2017

“https://www.ore.edu.pl/2017/03/przykladowe-programy-nauczania2017/”

 

 

Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019
Przewiń na górę